Please login/register to apply for this job.
4 Sep 2022

PermanentCashier Required Urgently At Northern Cape

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV – Posted by JobPlace24 Northern Cape, South Africa

Job Description

Cashier Required Urgently At Northern Cape

Job Location: Northern Cape
Job Type: Permanent
Job categories: Cashier
Company/Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Job Title: Cashier Required Urgently At Northern Cape


Vacancy Details

Kern doel van die pos:

 • Deurlopend flinke, effektiewe, vriendelike en korrekte dienslewering aan kliënte.
 • Vereistes:
 • Graad 12;
 • 1 jaar ondervinding as kassier;
 • Basiese kennis van landbouprodukte sal tot voordeel wees.
 • Vaardighede:
 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Menseverhoudings;
 • Organisatoriese vermoëns;
 • Verkoopsvaardighede;
 • Syfervaardig;
 • Administrasie
 • Verantwoordelikhede:
 • Bevorder markaandeel deur goeie kliëntediens;
 • Kontanthantering;
 • Behartig verkope en beheer voorraad;
 • Byhou van administrasie.

Main purpose of the position:

 • Continuous, efficient, friendly and correct service to customers.

Requirements:

 • Grade 12;
 • 1 year experience as a cashier;
 • Basic knowledge of agricultural products will be beneficial.
 • Skills:
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);

People skills;

 • Organizational capabilities;
 • Selling Skills;
 • Numeracy;

Responsibilities:

 • Promote market share through good customer service;
 • Cash handling;
 • Manage sales and inventory management;
 • Keeping track of administration.

APPLY NOW

28 total views, 1 today

Apply for this Job