Please login/register to apply for this job.
15 Jun 2022

PermanentJob for Branch Assistant Needed Urgently

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV – Posted by JobPlace24 Western Cape, South Africa

Job Description

Job for Branch Assistant Needed Urgently

Location: Western Cape
Job Type: Permanent
Company/Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Job Title: Job for Branch Assistant Needed Urgently


Vacancy Details

Kern doel van die pos:

Deelnemende en ondersteunende bestuur tot die winsgewendheid en volhoubare lewering van Vuurwapen en verwante produkte en dienste aan kliënte.

Minimum Vereistes:

Graad 12 (Bemarkings kwalifikasie sal tot voordeel strek);

2 – 3 jaar ondervinding in ‘n jag, sportskiet en buite lewe omgewing;

Geldige rybewys;

SAPS Bevoegdheid om handel te dryf met vuurwapens en verwante produkte.

Vaardighede:

Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;

Natuurlike vermoë om in kompeterende vuurwapen en buitelewe omgewing suksesvol te funksioneer;

Syfervaardig;

Goeie organisasie vermoë;

Vermoë om personeel positief te beïnvloed en te dissiplineer volgens die Arbeidsverhouding wet;

Moet inisiatief kan neem;

Sterk leierseienskappe;

Rekenaar vaardig (MS Office);

Goeie kennis rakende die vuurwapen bedryf en algemene jag.

Verantwoordelikhede:

 

Verseker lewering van goeie kliëntediens;

Bestuur van kontant hantering;

Beheer van voorraad;

Rak versorging;

Uitvoer van administratiewe funksies;

Mark ontwikkeling;

Bemarking van verwante produkte.

Core purpose of the post:

 • Participatory and supportive management to the profitability and sustainable delivery of Firearm and related products and services to customers.

Minimum Requirements:

 • Grade 12 (Marketing qualification will be beneficial);
 • 2-3 years’ experience in a hunting, sport shooting and outdoor living environment;
 • Valid driving license;
 • SAPS Power to trade in firearms and related products.

Skills:

 • Good communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Natural ability to function successfully in competitive firearm and outdoor environment;
 • Numerical;
 • Good organizational ability;
 • Ability to positively influence and discipline staff according to the Labor Relations Act;
 • Must be able to take initiative;
 • Strong leadership qualities;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good knowledge regarding the firearm industry and general hunting.

Responsibilities:

 • Grade 12 (Marketing qualification will be beneficial);
 • Ensure delivery of good customer service;
 • Management of cash handling;
 • Inventory control;
 • Shelf care;
 • Execution of administrative functions;
 • Market development;
 • Marketing of related products.

APPLY NOW

81 total views, 1 today

Apply for this Job