Please login/register to apply for this job.
16 Jun 2022

PermanentJob for Guest Relations Officer Requered

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV – Posted by JobPlace24 Northern Cape, South Africa

Job Description

Job for Guest Relations Officer Requered

Location: Northern Cape
Job Type: Permanent
Company/Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Job Title: Job for Guest Relations Officer Requered


Vacancy Details

Kern doel van die pos:

Professionele en effektiewe eerste ontvangs van kliënte (intern & ekstern)

Minimum Vereistes:

Graad 12;

1 jaar toepaslike ondervinding binne ontvangsarea sal as aanbeveling dien.

Vaardighede:

Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;

Sterk administratiewe vermoëns;

Rekenaarvaardig (Word & Excel);

Interpersoonlike vaardighede;

Kliëntediens;

Verantwoordelikhede:

Effektiewe ontvangs, verwysing en hantering van navrae;

Effektiewe hantering van oproepe;

Hantering van pos;

Hantering van algemene administrasie;

Verseker netheid van ontvangs;

Hanteer en verseker toegangsbeheer.

Main purpose of the position:

 • Professional and effective first customer receipt (internal & external)

Minimum Requirements:   

 • Grade 12;
 • 1 year appropriate experience in reception area will serve as recommendation.
 • Skills:
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Strong administrative abilities;
 • Computer literate (Word & Excel);
 • Interpersonal skills;
 • Customer Service.

Responsibilities:

Effective receipt, referral and handling of queries;

 • Effective call handling;
 • Handling of mail;
 • Management of general administration;
 • Ensure neatness of reception;
 • Handle and ensure Access Control.

APPLY NOW

87 total views, 1 today

Apply for this Job