Please login/register to apply for this job.
8 Jul 2022

PermanentJob for Mans Person like Assistant Needed Urgently

Brainwave Agri – Posted by JobPlace24 Western Cape, South Africa

Job Description

Job for Mans Person like Assistant Needed Urgently

Location: Western Cape
Job Type: Permanent
Company/Employer: Brainwave Agri
Job Title: Job for Mans Person like Assistant Needed Urgently


Vacancy Details

Minimum Requirements:

 • Jong, netjiese en professionele Afrikaans sprekende klong
 • Enkel persoon, geen afhangklikes
 • Afrikaans en Engels verpligtend
 • Ondervinding in gespesialiseerde landbou Chelaat Ca,Mg,Micro,Blaarvoedings in Flo’s sal in jou guns tel
 • Pos is voltyds inwoon op perseel en moet saam met M.D. as volle bystand kan beweeg om boere te sien, en help by die fabriek soos nodig.
 • Stabiele diens-rekord met kontakbare verwysings
 • Om so spoedig moontlik te begin, verkies dadelik beskikbaar
 • Eie vervoer en geldige bestuurs lisensie
 • Candidate Requirements

Minimum Requirements:

 • Young, neat, and professional Afrikaans-speaking young man
 • Single person, no dependents
 • Afrikaans and English compulsory
 • Experience in specialized agriculture Chlaat Ca, Mg, Micro, Foliar feeds in Flo’s will count in your favor
 • Post is a full-time resident on-premises and must work with M.D. as full assistance can move to see farmers, and help at the factory as needed.
 • Stable service record with contactable references
 • To get started as soon as possible, choose available immediately
 • Own transport and valid driving license

APPLY NOW

79 total views, 2 today

Apply for this Job