Please login/register to apply for this job.
6 Jul 2022

PermanentJob Vacancy for Branch Assistant Needed

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV – Posted by JobPlace24 Eastern Cape, South Africa

Job Description

Job Vacancy for Branch Assistant Needed

Location: Eastern Cape
Job Type: Permanent
Company/Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Job Title: Job Vacancy for Branch Assistant Needed


Vacancy Details

Kern doel van die pos:

Uitvoer van toegedeelde verantwoordelikhede, bemarking en kliëntediens binne ʼn handelstak omgewing.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • 1 – 2 jaar ondervinding in handelsomgewing;
 • 2 jaar ondervinding in klientediens en bemarking ‘n aanbeveling.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Syfervaardig;
 • Goeie organisasie vermoë;
 • Goeie verkopevaardighede.
 • Verantwoordelikhede:
 • Lewering van goeie kliëntediens en bemarking;
 • Kontanthantering;
 • Beheer van voorraad;
 • Rakversorging;
 • Uitvoer van administratiewe funksies.
 • Main purpose of the position:
 • Execution of assigned responsibilities, marketing and customer service within a trading branch environment.

Minimum Requirements:

 • Grade 12;
 • 1 – 2 years experience in a trade branch a recommendation;
 • 2 years experience in customer service and marketing an advantage.

Skills:

 • Computer literate (MS Office);
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Good numerical ability;
 • Good organisational skills;
 • Good sales skills.

Responsibilities:

 • Marketing and providing excellent customer service;
 • Handling of cash;
 • Control over stock;
 • Management of the shelves;
 • Handling of administration.

APPLY NOW

74 total views, 1 today

Apply for this Job