Please login/register to apply for this job.
13 Aug 2022

PermanentUnemployed Cashier Required Urgently At Free State

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV – Posted by JobPlace24 Free State, South Africa

Job Description

Unemployed Cashier Required Urgently At Free State

Job Location: Free State
Job Type: Permanent
Job categories: Receptionist
Company/Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Job Title: Unemployed Cashier Required Urgently At Free State


Vacancy Details

 • Kern doel van die pos:
 • Deurlopend flinke, effektiewe, vriendelike en korrekte dienslewering aan kliënte.
 • Vereistes:
 • Graad 12;
 • 1 jaar ondervinding as kassier;
 • Basiese kennis van landbouprodukte sal tot voordeel wees.
 • Vaardighede:
 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Menseverhoudings;
 • Organisatoriese vermoëns;
 • Verkoopsvaardighede;
 • Syfervaardig;
 • Verantwoordelikhede:
 • Bevorder markaandeel deur goeie kliëntediens;
 • Kontanthantering;
 • Behartig verkope en beheer voorraad;
 • Byhou van administrasie.

Main purpose of the position:

 • Continuous, efficient, friendly and correct service to customers.
 • Requirements:
 • Grade 12;
 • 1 year experience as a cashier;
 • Basic knowledge of agricultural products will be beneficial.
 • Skills:
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • People skills;

Organizational capabilities;

 • Selling Skills;
 • Numeracy;

Responsibilities:

 • Promote market share through good customer service;
 • Cash handling;
 • Manage sales and inventory management;
 • Keeping track of administration.

APPLY NOW

31 total views, 2 today

Apply for this Job